Blue Flower

„Językowa świetlica artystyczno-sportowa dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” to projekt realizowany w okresie od marca do czerwca 2022 roku w Centrum „Hakuna Matata” ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach. Organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Rynku. Zadanie dofinansowane jest ze środków Miasta Kielce.

Celem zadania jest organizacja zajęć dla 20 dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym: kurs języka polskiego, zajęcia plastyczne, muzyczne, szkolenie karate, gry i zabawy, wycieczki, wyjście do kina.

Dodatkowo dla wolontariuszy, pracowników oświaty i pomocy społecznej pomagającym uchodźcom z Ukrainy zorganizowany jest kurs języka ukraińskiego.

Udział w zadaniu jest bezpłatny.

 

Артистично-спортивний мовний клуб для дітей і молоді з України в центрі ‚Hakuna Matata’

То проект, який реалізується від березня до червня 2022 року в центрі ‚Hakuna Matata’ вулиця Nowaka Jeziorańskiego 53 в Кельцах. Організаторем  є Фундація Інститут Розвитку Ринку. Проект дофінансований з коштів міста Кельце. 

Ціль проекту - це організація занять для 20 дітей і молоді з України, а саме: курси польської мови , уроки мистецтва , музики, заняття карате, гри , поїздки, похід в кіно. 

Додатково для волонтерів, працівників освіти та працівників відділення соціальної допомоги, які допомагають біженцям з України, є курс української мови . 

Заняття безкоштовні. 

        

Fundacja Instytut Rozwoju Rynku z wielką radością informuje, że uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie  "Mamy apetyt na zdrowie - przeciwdziałanie występowaniu i niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych i społecznych wśród matek z powiatów kieleckiego i opatowskiego." W terminie od 20.09.2021 roku do 30.11.2021 roku realizowane są działania skierowane do grupy 20 mam, obejmujące zajęcia fitness z elementami rehabilitacji ruchowej, masaże oraz poradnictwo dietetyczne. Panie mogą uczestniczyć w projekcie razem ze swoimi dziećmi, co umożliwia udział w zajęciach nawet najbardziej aktywnym kobietom, którym na co dzień trudno jest pogodzić pełnienie roli mamy z dbałością o zdrowie.

 

            

  

        

 

Nasza Fundacja w terminie od 23 do 27 sierpnia 2021 roku organizuje  półkolonie dla dzieci i młodzieży w ramach zadania „Wakacyjne veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków” dofinansowanego ze środków  Miasta Kielce. Uczestnicy poza udziałem w warsztatach integracyjnych, profilaktycznych i plastyczno-teatralnych pojadą na wycieczkę do Mini Zoo w Lisowie, pójdą do kina oraz poznają nieznane historie naszego miasta w czasie spaceru po Kielcach z przewodnikiem. Na zakończenie dzieci i młodzież zaprezentują krótką etiudę teatralną oraz przygotowane w trakcie warsztatów prace plastyczne przed swoimi bliskimi na spotkaniu otwartym.

Zapowiada się niezwykle inspirujący czas😊

 

W dniach od 23 do 27 sierpnia dzieci uczestniczyły w półkoloniach organizowanych przez naszą Fundację, a współfinansowanych ze środków Miasta Kielce. W programie było mnóstwo atrakcji. Wyjście do kina na film. pt. "Luca", wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Lisowie, zwiedzanie Kielc pod kierunkiem przewodnika oraz słodkie warsztaty w Magii Karmelu. Zorganizowane zostały warsztaty integracyjne oraz plastyczno-teatralne. Szczególnym punktem programu półkolonii było przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków przez doświadczonego profilaktyka. Na zakończenie naszych wakacyjnych spotkań dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie teatralne połączone z prezentacją prac plastycznych. W spotkaniu uczestniczyły rodziny i znajomi dzieci kolonijnych. 

 

Fundacja Instytut Rozwoju Rynku w okresie od 1 czerwca do 31 października 2020 roku zrealizowała projekt Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach, organizacjach pozarządowych "Życie to nie teatr - profilaktyka uzależnień". W ramach programu zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne "Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków" oraz warsztaty teatralne, w trakcie których przygotowany został profilaktyczny spektakl "Nie mów, nie czuj, nie ufaj..." Nagranie spektaklu wraz z komentarzem psychologa zostało wyemitowane dla uczniów klas 7 i 8 z SP nr 39 w Kielcach.

(poniżej zamieszczono link do przedstawienia)

https://drive.google.com/file/d/1CFUzXROO3dX3idgpMZuJVwGYqSMG2Lfi/view?ts=5f95b705

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Kielce.